സുന്ദരി പെണ്ണിനൊപ്പം ഗോപി സുന്ദര്‍.. മതിമറന്ന് ഹോളി ആഘോഷം..