ജാസ്മിനു മുന്നില്‍ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ഗബ്രി.. കാരണമിത്..