നിങ്ങള്‍ക്കുമില്ലേ ഭാര്യയും കുട്ടിയും’.. പൊട്ടിത്തെറിച്ച് മഞ്ജു പത്രോസ്..!