പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ബിനു അടിമാലിയുടെ ഭാര്യ.. തകര്‍ന്ന് നടന്‍..!