നടന്‍ ബൈജുവിന്റെ മകള്‍ വിവാഹിതയായി.. ഡോക്ടര്‍ പെണ്ണിന് ആശംസാപ്രവാഹം…