മുതലക്കു‍ഞ്ഞിനെ ബ്രഷ്‍വച്ച് താലോലിച്ച് യുവതി, വൈറലായി വീഡിയോ