നോവിച്ചവനെ തേടി രണ്ടുകിലോമീറ്റര്‍ ഇഴഞ്ഞ പാമ്പ് | ഞെട്ടിക്കുന്ന അനുഭവവുമായി യുവാവ്